PLC Siemens

HOME | sản phẩm được phân phối bởi EYETECK. cambiendoluong@gmail.com  -  line: 0904 328 329 (Mr Thể)          

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG 

LƯU LƯỢNG KẾ

Đồng hồ lưu lượngUpdate mới nhất tại http://cambiendoluong.vn        Đồng hồ lưu lượng Sitrans F series phù hợp với tất cả môi chất. Nó đưa ra độ chính xác rất cao và đo lường tin cậy cho các chất lỏng đồng nhất khác nhau, khí và hơi - Cơ khí, điện-từ hoặc cùng với các tín hiệu siêu âm. Các ứng dụng then chốt là các ngành công nghiệp hoá chất và hoá dầu, nước/nước thải, dược phẩm, chế biến thực phẩm và nhà máy điện.

Do phạm vi năng lực rộng lớn, đồng hồ lưu lượng Sitrans F là giải pháp đo đa mục đích cho các ứng dụng tiêu chuẩn và khắc nghiệt. Nó có thể dùng với nhiệt độ môi chất từ -20°C đến +180 °C (–4 °F to +356 °F), các chất lỏng dẫn điện hoặc không dẫn điện, môi chất có độ nhớt cao hoặc các lưu lượng xung dao động, trong các môi trường b́nh thường và nguy hiểm (cháy nổ). Bất kỳ đối tượng lưu lượng nào, đồng hồ lưu lượng  Sitrans F cung cấp việc đo lường chính xác.

Đồng hồ lưu lượng toàn thiện cho nhiều ứng dụng:

Sitrans F M – Đồng hồ lưu lượng kiểu điện - từ

Dùng để đo lưu lượng của môi chất dẫn điện bắt đầu từ độ dẫn điện 0.008 µS/cm. Lưu tốc đến 12m/s (39.4 ft/s) là có thể chấp nhận được

Sitrans F US – Đồng hồ lưu lượng kiểu siêu âm

Các ứng dụng phổ thông cho nhiệt độ môi chất từ –20 °C to +180 °C (–4 °F to +356 °F), dải lưu tốc thấp và độ nhớt hoà tan cao, chất lỏng hữu cơ cơ bản và các chất lắng đọng.

Sitrans F VA – Bộ đo lưu lượng kiểu quả rọi

Cho việc đo lưu lượng của các chất lỏng và khí từ l/h đến 100 m3/h (0.0045 USgpm to 440 USgpm).

 Sitrans F R – Bộ đo lưu lượng kiểu Piston quay

Đo sự chiếm chỗ cho các chất lỏng. Các môi chất khác nhau kết hợp các giá trị, cũng như cho việc đo lường để căn chỉnh

Sitrans F O – Bộ đo lưu lượng kiểu lỗ đo

Loại đồng hồ lưu lượng phổ thông cho các chất lỏng, khí và hơi. Luôn luôn cung cấp kết quả chính xác cùng với lỗ đo lớn, nhiệt độ cao và áp suất khắc nghiệt.

Sitrans F I – Bộ chỉ thị lưu lượng

Bộ đo lưu lượng kiểu cơ khí cho các chất lỏng và khí.

đồng hồ lưu lượng đo tỷ trọng

 

đồng hồ lưu lượng Siemens

 

đồng hồ lưu lượng quả rọi

đồng hồ lưu lượng FR    đồng hồ lưu lượng FI    đồng hồ lưu lượng F VA

SITRANS F R                                     SITRANS F I                               SITRANS F VA

Tài liệu đồng hồ lưu lượng

http://plcsiemens.vn ------------------------------------------------------------------------------------------ welcome to eyeteck